Deprem Durumu

Depremler, yer kabuğunun aktif faylar boyunca kırılması sonucunda oluşan doğal afetlerdir. Bir bölgenin depremselliği hesaplanırken depreme neden olabilecek fayın varlığı, cinsi, niteliği, boyu, doğrultusu, deprem peryotları incelenerek bölgenin fay zonuna olan uzaklığı ve zemin özellikleri birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir.

Diyarbakır il dahilinde kayıtlara geçen deprem yalnız Lice depremidir. Lice depremi 06.09.1975 yılında meydana gelmiş olup, Rihter ölçeğine göre 6.6 Magnitüd’ünde olmuştur. Deprem afeti sonucu 2385 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Türkiye deprem Bölgelendirme Haritası’nda (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1996) Diyarbakır ve çevresi 2. deprem bölgesinde yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda 18.04.1996 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca yürürlüğe konulmuş olan Türkiye deprem bölgelendirme haritası yönetmeliği sınıflandırmasında ölçüt olarak kullanılan olası depremlerde beklenilen yer ivmesi değerleri verilmiştir.

Diyarbakır merkezinde ve yakınında depreme neden olan aktif fay bulunmamaktadır. Alana en yakın fay sistemi olarak Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı yer almaktadır. Diyarbakır 2. deprem bölgesindedir. Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağında Lice depreminden başka hareket meydana gelmemiştir.